• Veilig online shoppen
 • A-merken voor lage prijzen
 • Vandaag verzonden, wanneer op voorraad

Algemene voorwaarden

U kunt deze algemene voorwaarden door middel van de functies van uw webbrowser naar eigen keuze opslaan of afdrukken

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van activiteiten, communicaties en transacties die verband houden met of tot stand komen door middel van de internetwebsite van Outlet4home.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld

Artikel 2. Aanbiedingen en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.
 2. Outlet4home.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen.
  Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermelding fouten.
 3. Outlet4home.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn in euro,s, inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Kleuren en afbeeldingen die in foto,s worden getoond, zijn bij benadering, deze kunnen altijd licht afwijken ten opzichte van de werkelijkheid.
 6. Een bestelling bindt de klant de producten altijd af te nemen.
 7. Op alle aanbiedingen en offerte,s geldt zolang de voorraad strekt.
 8. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
 9. Producten uit opruimingen , partijen, overjarige modellen, of waar speciale prijzen voor afgemaakt zijn, kunnen nooit geruild worden, of retour worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
De overeenkomst tot levering van zaken en/of diensten binden pas na bevestiging door middel van schriftelijke bevestiging. Een bevestiging per mail geldt als schriftelijke bevestiging en wordt verstuurd naar het door de koper opgegeven mail adres.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Outlet4home.nl niet tot levering van een deel van de aanbieding of bestelling tegen een overeenkomstig deel van de overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
Outlet4home.nl blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 5. Levertijd
De levertijd van onze artikelen is doorgaans tussen de 3 en 15 werkdagen. Incidenteel kan het gebeuren dat een artikel niet binnen de 15 werkdagen geleverd kan worden. Op dat moment krijgt u van ons een e-mail met de verwachte levertijd, indien de bestelde  producten niet binnen de door ons opgegeven levertijd geleverd kunnen worden kan dit artikel geannuleerd worden. echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6. Bezorgen
De goederen zullen worden bezorgd door eigen vervoer of een transportonderneming. De goederen worden d.m.v. een steekwagen/palletwagen bezorgd tot de eerste drempel. Voor verder vervoer binnen uw woning dient u zelf zorg te dragen. U moet de apparaten zelf controleren op schade bij aflevering, reclamatie achteraf op schade is niet mogelijk.

Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze beschadigd wordt aangeboden.

Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal het overgekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met deze extra kosten, deze extra kosten dienen contant te worden afgerekend bij levering.

Artikel 7. Afhalen
U kunt de goederen alleen afhalen op de volgende vestigingen

Zandhuisweg 38 7665 SH Albergen

( alleen op afspraak)

Artikel 8. Betaling

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
 • Wij vragen geen aanbetaling bij opdracht, tenzij het artikel speciaal voor u besteld of opgeslagen moet worden. Op dat moment vragen wij een aanbetaling van 15%. Na ontvangst van deze aanbetaling zullen wij het artikel bestellen, of reserveren.
 • Betalen kan contant op het moment dat u de goederen zelf bij ons afhaalt.
 • Indien de goederen bezorgt moeten worden. dient de betaling voortijds bijgeschreven te worden op bankrekening. op nr. 15.84.911.49
 • Bij levering ontvangt u van ons een factuur, wat in veel gevallen ook tevens het garantiebewijs is.

Artikel 9. Wettelijk bepaalde zichttermijn consumentenkoop

 1. Bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Outlet4home.nl, heeft de koper indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van veertien werkdagen (de zichttermijn) het recht om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dit geld niet op producten die speciaal voor u besteld zijn.
  De zichttermijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van de zichttermijn de geleverde zaken niet aan Outlet4home.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 2. Indien de koper gebruik maakt van het recht op terugzenden, dan dienen de geleverde zaken binnen 14 dagen terug te worden gezonden in originele staat en compleet; het product dient ongebruikt te zijn en/of onbeschadigd; het artikel is gewassen of geprobeerd is schoon te maken; het product mag niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest; het meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn; het product moet vergezeld zijn van de originele handleiding en meegeleverde accessoires; het product moet voorzien zijn van de complete en originele verpakking die niet verscheurd is. Deze mag vanzelfsprekend wel geopend zijn.
  Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt vervalt het recht op terugzending.Bepaling restitutiebedrag:

  1. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Outlet4home.nl het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige.
  2. Indien de beoordeling akkoord is, zal Outlet4home.nl het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, overmaken naar de klant.
  3. Indien uit de beoordeling blijkt dat de retourzending niet voldoet aan de voorwaarden zoals hiervoor bepaald, zal Outlet4home.nl de klant daarvan schriftelijk op de hoogte stellen en tevens een voorstel doen hoeveel er zal worden terugbetaald. Daarna kan de klant beslissen of deze alsnog het retour gezonden artikel wil ontvangen of dat het overeengekomen bedrag teruggestort moet worden.
 3. Alle extra transportkosten worden in rekening gebracht.

Artikel 10. Garantie

 • Op al onze producten wordt door de fabrikant garantie verleend, op ( keuken) apparatuur is dat 1 jaar 2 jaar of soms 5 jaar, tenzij anders door ons op de factuur of orderbevestiging vermeld is , De service wordt altijd door de fabrikant verzorgd.
 • Op alle andere producten geven maximaal wij 3 maanden garantie, garantie gaat in op datum op de factuur.
 • Wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Outlet4home.nl klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 • Hout is een natuurproduct en zal altijd werken. Er kunnen scheuren, gaten, kleurafwijkingen of andere onregelmatigheden ontstaan, deze zijn niet te vermijden. Al het hout is uniek, er zal ook nooit een product exact gelijk zijn.

Reclamatie is hier op dan ook niet mogelijk.

 • Eventuele klachten kunt u aanmelden bij de fabrikant. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Outlet4home.nl en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Privacy
Indien u een bestelling plaatst bij Outlet4home worden uitsluitend relevante gegevens voor een correcte afwikkeling van uw bestelling opgeslagen. In verband met service, reparatie en garantie worden uw naam-, adresgegevens en informatie over aankoop van duurzame gebruiksartikelen (bijvoorbeeld: de aankoopdatum, merk en type van uw wasautomaat) blijvend bewaard. Wij garanderen dat uw persoonlijke gegevens en/of e-mail adres niet aan derden worden verstrekt. U ontvangt van ons geen ongewenste en/of ongevraagde e-mail.

Winkelwagen
Sidebar